Karta
     
 
 

Bil

E4 söderifrån - avfart väg 223. Efter Runtuna ta av till höger, upp för en allé. Där har Du Inneberga och butiken har Du på höger hand.

E4 norrifrån - avfart Tystberga. Följ skyltning Nyköping 3 ggr, Runtuna 2 ggr, sedan upp till vänster genom en allé.

Tåg/Buss


Pendeltåg till Gnesta. Buss 725 från Gnesta till Inneberga.Tåg till Nyöping. Buss 725 från Nyköpings busstation till Inneberga.

Kontakt: info@ingardasasa.se